Počasí

Bude pofukovat mírný vítr, obloha je bez mraků, ale je možné, že se nějaké v noci objeví. Je poměrně slušné teplo. Teplota se pohybuje okolo 27°C v noci teplota klesne na 22°C
Den: Od 28.6. do 30.6.
Noc: Od 30.6. do 4.7.

Pravidla

 :: Navigace :: Úvod

Goto down

040119

Příspěvek 

Pravidla Empty Pravidla
Pravidla
Pravidla Oddl10

Za porušení pravidel může být hráč potrestán a to do té míry, že může být vyhoštěn ze hry. Záleží na tom, jaké pravidlo nebo pravidla porušil. Zároveň upozorňuji, že neznalost těchto pravidel neomlouvá a pravidla nejsou od toho, aby se porušovala.
Bude-li hráč porušovat pravidla opakovaně, s každým dalším přestupkem bude trest zvýšen.

Obsah
1: Základní pravidla
2: Pravidla pro tvorbu postavy
3: Příchod do hry
4: Interakce
5: Psaní příspěvků
6: Přesun mezi územími
7: Potvrzení záhad a domněnek
Pravidla Oddl10

1: Základní pravidla
·         Je přísně zakázáno kopírovat jakýkoliv obsah tohoto webu a vynášet jej na jiné stránky. Ať už se jedná o obsah písemný, obrázky, či nápady. Postavy patří jejich hráčům.
·         Vydávat se za někoho jiného, administrátora, hráče, nebo moderátora není dovoleno. Tento přestupek bude přísně trestán.
·         Řiďte se tím, co svět nabízí a co je možné. Toto platí pro předem dané věci. Budete-li něco chtít uskutečnit, tak do toho. Pokud si něčím nebudete jistí, nebojte se zeptat, popřípadě Vám další dění může nastínit osud. Máte však v mnoha případech volnou ruku.
·         Je povoleno hrát pouze za svůj charakter a žádný jiný. Charakter je Váš.  Manipulace je povolena pouze po předchozí domluvě s určitým hráčem a i tak má hráč neuvěřitelně omezené možnosti. Povoleno je při nějaké delší cestě posouvat bez reakcí druhý charakter za sebou. Nesmíte psát jeho reakce na krásné duhové kytky a nesmíte psát něco, co se danému charakteru stane. I kdyby šlo o klopýtnutí, je tato akce zakázána. Při herních akcích tento pasivní postup nebude hodnocen. Hráč se dané situace neúčastní, nebude odměněn.
·         Je důležité, abyste heslo od svého profilu drželi v tajnosti.
·         Není povoleno vlastnit druhý charakter bez předchozího povolení. Pokud se něco takového stane, druhý charakter bude bez milosti smazán.
·         Své postavě jste sepsali povahu, dle které se musíte řídit. Pokud zjistíte, že Vám něco na povaze Vaší postavy nevyhovuje, anebo jste dokonce zvolili úplně špatně, máte možnost povahu opravit. Ty nejzákladnější rysy však musí zůstat. Také není možné každý měsíc střídat povahu.
·       Pokud bude hráč neaktivní a nebudou o něm žádné informace a nebude odpovídat na zprávy, bude po třech měsících neaktivity zařazen do neaktivních hráčů. Pokud se stále neozve, do půl roku bude jeho účet smazán. Upozorňujeme, že smaže-li se jednou účet, nebude být moci znovu obnoven. Není to kvůli naší nevůli, ale kvůli samotnému fóru.
·          Je možné, že se mohou náhodně dělat čistky, na které však budete vždy včas upozorněni a budete mít dostatek času na to, se do čistky zapsat.
·          Administrátoři si vyhrazují právo jakkoliv pravidla doplnit, přidat nebo upravit.
Pravidla Oddl10
2: Pravidla pro tvorbu postavy
Máte v podstatě volnou ruku, ale je nutné se alespoň dle něčeho řídit, ať postava není všemocná.
·         Postava nesmí být božského původu a to ani z 0.00001% Jakákoliv pokrevní i nepokrevní (např. manžel vaší sestřenice je bůh) spojitost s bohy je zakázána.
·         Je nutné, aby vaše postava nějak uměla vyjadřovat emoce. Nemusí je zrovna vyjadřovat výrazy v obličeji, musí je umět vyjádřit buď gesty, slovy nebo tóny hlasu. Musí mí možnost emoce vyjádřit. Jestli vaše postava bude mít v povaze, že emoce nevyjadřuje je na vás, ale možnost tu musí být.
·         Postava musí umět nějak komunikovat. Emocemi, posunky, slovy. Neverbální komunikace je povolena, ale hráč musí být schopný tuto komunikaci popsat. Musíte být schopni za postavu hrát.
·         Postava by měla být žijící. Pokud nechcete živou postavu, jsou povolení někteří nemrtví. (Neplatí pro zombie a tvory, u kterých pokračuje tělesný rozklad. Není možné hrát za kostlivce, ale některé části mohou být kostěné.)
·         Není povoleno hrát za postavy z filmů, her, ze seriálů, anime, neko postavy (lidské postavy se zvířecíma ušima a ocasem jsou zakázány)a podobně.
·         Postava by neměla být přehnaně obrovská. Dvounohé postavy mohou mít maximální výšku do 4 metrů. Čtyřnohé mohou mít maximální výšku do 4 metrů v kohoutku. Minimální vzrůst by neměl být menší jako veverka obecná.
·         Nyní se podíváme na schopnosti postavy. Maximální počet jsou 3 schopnosti. Máte 1 velkou a 2 malé. Malé schopnosti jsou: vidí ve tmě, hodně dobře slyší, je rychlejší než průměr, silnější, obratnější, lépe se hojí, umí měnit barvu atd.
Třetí schopnost může být daleko silnější, ale musí sebou mít nutně negativní efekt. (Energická daň v tomto případě není brána, jako negativní efekt.) Postava se může měnit do mýtického zvířete, může být zneviditelněná, být na chvíli naprosto odolná vůči magickým i fyzickým útokům, může se přemístit, může mít extrémní sílu, rychlost a podobně. Ale při, nebo po použití této schopnosti musí přijít negativní efekt, který je přímo úměrný síle schopnosti. To znamená, že pokud se proměníte v něco velkého, jako třeba slona, nejen že vás to bude stát nějakou tu energii, ale zároveň myslíte a chováte se jako slon. Takže také nemusíte rozlišovat, kdo je přítel a kdo nepřítel. Naopak u extrémní síly potom budete cítit extrémní slabost a neunesete ani vlastní tělo, a tak podobně. Pokud hrajete za zvíře a nechcete být jen zvíře, musíte do těchto tří schopností uvést, že jste inteligentní. (Pokud chcete přemýšlet na logickým problém)
Pravidla Oddl10
3: Příchod do hry
·         Až vám bude schválená registrace, a budete zařazeni do sekce schválených hráčů, otevřou se vám herní témata, do kterých lze přispívat. Zde si vyberte nějaké území, na kterém vaše postava prvně vstoupí na území Magny. Nejlepší začátek bude pravděpodobně na kraji mapy. Přicházíte odněkud, z neznámého kraje a podobně.
·        Je logické, že když přijdete do nového kraje, a nedomluvíte se předem na známostech, tak nikoho neznáte. Je tedy nesmysl, abyste druhého, logicky, oslovili jménem, i když se vaší postavě nepředstavil.
·        Ze začátku nemáte žádné předměty, vylepšení, ani magie. Umíte používat pouze první úroveň vaší rozepsané vrozené magie. Ale nezapomínejte, že vaše schopnost ovládat tuto sílu je na poměrně mizerné úrovni.
·        Do začátku hry se vám přičte malý obnos zdejší měny, a to 50 veteše a 10 zlatých. Jsou zde ještě dvě měny. Všechny však využijete u dvou obchodníků: Adalose a Isadory. Tyto typy měn se dají získat účastněním se akcí, jak herních, tak neherních.
Kromě zmíněné "peněžní" částky dostanete ještě jeden slot na magii, kterou lze zakoupit v obchodě, stejně tak i její úrovně. Ostatní sloty je nutné dokoupit.

4: Interakce
·         Vaše postava není vševědoucí a nejúžasnější na světě a zároveň to není nějaká chudinka. Samozřejmě můžete mít rádoby chytráky nebo chudinky, ale všeho s mírou.
·         Každá postava má právo na akci a reakci. Není možné, abyste při souboji hned uzemnili protivníka, dali mu KO a on nic neudělal. Hráč musí mít prostor pro útok, stejně jako pro obranu. Proto se při soubojích rozepisujte a popisujte své útoky podrobně. Je možné napsat, že někomu dáte pěstí, že někomu podrazíte nohy, ale jen po předchozí domluvě. Nemůžete takto vyhrát celý souboj. Pokud se hráči nedomluvili, je zakázáno takto manipulovat s postavou. Nebojte se útoku vyhnout, ale ještě více přijmout ránu. 
Při těchto interakcích hrají roli dispozice vaší zvolené a popsané rasy, jak moc používáte magii, popřípadě počet bojujících. Není také vyloučeno, že osud nastolí nějakou situaci.
·         Pokud má dojít k nějakým těžkým zraněním, jako ztráta oka, končetiny a podobně, je nutné se se spoluhráčem domluvit. Tyto změny je nutné oznámit administrátorovi, nebo někomu pověřenému. Budete mít možnost dopsat si tyto zvláštnosti na profil. Pokud žádné změny nechcete, jizvy a další vzhledové „doplňky“ nebudou zaznamenány. Pokud se nejedná o trvalé zranění, pak jej oznamovat nemusíte.
·         I zde najdete interakci se systémovými postavami. Za npc většinou hraje někdo z pověřených. Jedná se z pravidla o obchodníky, nějaká božstva, důležité příběhové postavy. Avšak ty které si vymyslíte a potkáte ve světě, za ty můžete libovolně hrát. Nemějte je však jako druhé charaktery. Tyto postavy zmiňujete v jednom postu, ne že napíšete za Pepu a posléze za npc Františka. Npc nikdy nemohou být hlavními tahouny.
·         Je zakázáno zabíjet každého hned a na potkání. I když je zabíjení mezi postavami povoleno, mějte na paměti, že když budete postavu či postavy zabíjet pořád dokola, zkazí to požitek ze hry. Navíc tohle se může dít i vám, proto zabíjejte s mírou. Někdy je lepší zeptat se spoluhráče.
·         Vaše postava logicky nemůže vědět, co se té druhé postavě odehrává v hlavě. Může jen odhadovat sama si myslet, ale nikdy to nemůže vědět. „Věděl jsem, že Pepa mě právě chtěl zradit i když tomu nic nenasvědčovalo.“ Zároveň, opět logicky, na první setkání neznáte jméno té druhé postavy.
·       Pokud budete hrát za zvířata, která jsou společenská, nevytvářejte žádná stáda, smečky, hejna. Jestli bude dost příslušníků zvířectva, je možné, že něco takového vznikne, ale oficiálně, ale nemusí. Proto prosím takovéto skupiny nezakládejte.

5: Psaní příspěvků             
·         Pište pokud možno pravopisně správně. Z několika překlepů se svět nezblázní, ale číst příspěvek, ve kterém jsou čtyři hrubky na jednom řádku je dost složité a odrazující.
·         Není přesně dán minimální rozsah příspěvku, avšak berte na vědomí, že jedna věta, či souvětí je dost málo. Je dobré se trochu rozepsat. Nejsou vyžadovány slohové práce, ale na opakující se příliš krátké posty budete upozorněni.
·         Řeč píšeme do uvozovek, popřípadě tučně, myšlenky do hvězdiček nebo kurzívou a činy bez jakékoliv úpravy. U neverbálních charakterů toto však není povinné. Tedy krom myšlenek.
·         Pokud napíše nějaká vyšší moc, jako je třeba osud, je nutné se dle tohoto příspěvku řídit.
·         Přílišné vulgarismy a popisování sexu je zakázáno. Pokud si vaše postava bude chtít zanadávat, ze slova debil nebo kletí do p*dele se svět nezblázní.
·       V herních příspěvcích nepoužíváme smajlíky.
·       To, v jaké osobě a jakým stylem budete psát je na vás. Pokud zjistíte, že vám váš zvolený způsob psaní nevyhovuje, můžete jej změnit, ale držte prosím nějakou jednotu. V příspěvcích nelze skákat z první do třetí osoby a zase naopak. Pokud změníte styl, napište jím nejdříve několik příspěvků ať zjistíte, jak na tom jste. Poté se klidně vraťte na ten předchozí. Ale vždy si vyberte jeden způsob, který bude váš výchozí. Střídání nepůsobí dobře a může čtenáře mást.

6: Přesun mezi územími
·         Není možné se z jednoho kouta na mapě přesunout lusknutím prstu. Pokud se přesouváte z bodu A do bodu B musíte alespoň napsat ob území, tedy kromě rozcestníků. Plynule se dá přesouvat na území sousedící s Vaší aktuální polohou.
·         Při přesunu by mělo být jasné, odkud a kam cestujete. Proto napište například //Město (mezitím pokračuje post) a na konci příspěvku // Louka. Pokud vám toto nevyhovuje, dejte vědět, jak se Vám zlíbí. Ovšem berte na vědomí, že pokud se přesouváte ob území, musíte napsat //Město, přes Louku a na konci příspěvku třeba// vesnice. Mezilokace, kterou jste minuli, musí být jakýmkoliv způsobem také zaznamenána.
·         Rozcestníky jsou na mapě tři a každý z nich umožňuje přeskočit libovolný počet lokací proto, abyste se dostali do místa, kam potřebujete.  Jinde toto pravidlo ale neplatí, musíte opravdu dostat k rozcestníku. Více o rozcestnících se dozvíte v herních mechanikách

Pravidla Oddl10

7: Potvrzení záhad a domněnek
·         Pokud vytvoříte teorii a stane se, že Vám dá admin za pravdu, jste povinni tuto zprávu držet jako tajemství, dokud Vám admin nepovolí tuto zprávu říct.
·         Pokud na jednu a tu samou záhadu přijde více hráčů a záhada bude potvrzena, můžete diskutovat mezi sebou. Někdy však můžete diskutovat i „veřejně“
·         Je povoleno své domněnky sdílet a diskutovat o nich, za předpokladu že nikdo neví skutečnost. Pokud je mezi debatujícími hráč, který ví, může se o tom bavit, ale nesmí naznačit či potvrzovat informace.
Maldur
Maldur
Hlavní administrátor


Návrat nahoru Goto down

Share this post on: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

 :: Navigace :: Úvod

 
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru